6,9000 zł
-2,27% -0,1600 zł
Skinwallet SA (SWT)

Informacje o spółce - SWALLET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, która powstała w ramach funduszu venture buildingowego Tar Heel Capital Pathfinder. Głównym rynkiem aktywności spółki jest gra Counter-Strike.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Piastów 22
Kod: 71-064
Miejscowość: Szczecin
Kraj: Polska
Telefon: +48 91 8869126
Fax:
Internet: wgpartners.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Skinwallet SA
Prezes: Gogolczyk Maciej
Sektor:
EKD: działalność portali internetowych
Liczba akcji: 618 600
Zatrudnienie:
  • 8 (2022r.) - spółka
  • 8 (2022r.) - grupa
Audytor: BGGM Audyt sp. z o.o.
NIP: 5252779451
KRS: 0000770403
EKD: 63,12
Ticker GPW: SWT
ISIN: PLSKNWL00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 268 340 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 618 600 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 383 600
Liczba głosów na WZA: 618 600 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,01%
Kapitał akcyjny: 618 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 383 600
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,99%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Boergen Technology OÜ 383 600 (62,01%) 383 600 (62,01%) 2023-10-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2018-08-09 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-08-26
2019-02-05
seria B - subskrypcja prywatna 2019-12-03 350 000
598 500,00
1,00 1,71 450 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-08-26
2020-04-03
seria C - subskrypcja prywatna 2019-12-03 100 000
3 400 000,00
1,00 34,00 550 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-08-26
2020-04-03
seria D - subskrypcja prywatna 2019-12-03 50 000
50 000,00
1,00 1,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-03
seria E - subskrypcja prywatna 2021-08-09 18 600
688 200,00
1,00 37,00 618 600
618 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-22
zmiana firmy ze Skinwallet SA na W.G Partners SA 2024-01-08

KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2024-01-08 3 000 000
18 000 000,00
1,00 6,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gogolczyk Maciej Prezes Zarządu 2023-10-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gogolczyk Andrzej Członek RN 2023-10-18 -
Rojewski Franciszek Członek RN 2023-10-18 -
Bechciński Krystian Członek RN 2023-10-18 -
Wymysłowski Maciej Członek RN 2023-10-18 -
Jasina Nikodem Członek RN 2023-10-18 -