6,9000 zł
-2,27% -0,1600 zł
Skinwallet SA (SWT)

Wyniki finansowe - SWALLET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 088 1 741 2 012 1 425
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -48 -227 148 682
Zysk (strata) brutto (tys.) -11 -327 202 629
Zysk (strata) netto (tys.)* -11 -327 202 629
Amortyzacja (tys.) 127 127 2 2
EBITDA (tys.) 79 -100 150 684
Aktywa (tys.) 2 570 1 093 1 283 710
Kapitał własny (tys.)* 1 250 -274 -47 607
Liczba akcji (tys. szt.) 618,600 618,600 618,600 618,600
Zysk na akcję (zł) -0,017 -0,529 0,326 1,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,021 -0,443 -0,076 0,981
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej