pb.pl

Informacje o spółce - UNIMA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działa w branży technologii teleinformatycznych, automatyki budynkowej i bezpieczeństwa. . Szczególne miejsce w ofercie zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP, systemy call i contact center, systemy wideokonferencyjne oraz inne aplikacje biznesowe. Istotne są także usługi z zakresu projektowania, dostarczania i wdrażania zaawansowanych systemów, takich jak: systemy kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe, czy też wyspecjalizowane systemy automatyki budynkowej Spółka w ofercie posiada także narzędzie do zarządzania nieruchomościami.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Skrarżyńskiego 14
Kod: 31-866
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 2980511
Fax: +48 12 2980512
Internet: www.unima2000.pl
Email: kontakt@unima2000.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA
Prezes: Kniszner Krzysztof
Sektor: systemy informatyczne
EKD: telekomunikacja
Liczba akcji: 2 735 500
Zatrudnienie:
  • 52 (2018r.) - spółka
  • 90 (2018r.) - grupa
Audytor: Polinvest-Audit sp. z o.o.
NIP: 6772087174
KRS: 0000218370
EKD: 64,20
Ticker GPW: U2K
ISIN: PLUNMST00014

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 191 280 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 2 735 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 245 746
Liczba głosów na WZA: 3 821 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,06%
Kapitał akcyjny: 2 735 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 694 746
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,94%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kniszner Magdalena ZWZ 659 414 (24,11%) 1 202 414 (32,47%) 2016-06-14 -
Kniszner Krzysztof 655 375 (23,95%) 1 198 375 (32,01%) 2011-03-11 -
Pedzik Elisabeth 363 000 (13,26%) 726 000 (19,60%) 2015-07-20 WRE,
Gregorczuk Cezary 300 000 (10,96%) 300 000 (8,09%) 2012-08-31 -
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami powiązanymi 149 575 (5,46%) 149 575 (4,03%) 2013-12-20 BBA, OUT, AIN, MOE,
Unima 2000 SA zakup akcji własnych 118 382 (4,32%) 118 382 (3,19%) 2013-12-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-09-17 886 000
886 000,00
1,00 1,00 886 000
886 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-10-01
seria B 2005-08-23 200 000
0,00
1,00 0,00 1 086 000
1 086 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-23
seria C 2005-08-23 200 000
0,00
1,00 0,00 1 286 000
1 286 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-08
2005-09-23
2006-10-06
seria D - DM BOŚ SA 2005-12-15 200 000
0,00
1,00 0,00 1 486 000
1 486 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-08
2005-12-22
2006-10-06
seria E - subskrypcja publiczna 2006-04-25 1 200 000
14 400 000,00
1,00 12,00 2 686 000
2 686 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-08
2006-09-25
2006-10-06
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D 2010-06-18 49 500
0,00
1,00 0,00 2 735 500
2 735 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2017-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-03-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-03-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2013-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-08-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2012-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2012-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2010-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2009-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2009-08-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kniszner Krzysztof Prezes Zarządu 2004-10-01 -
Matczuk Jolanta Członek Zarządu 2012-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pietroń Zbigniew Przewodniczący RN 2004-10-01 -
Bauc Jarosław Członek RN 2006-02-24 BNPPARIP - Wiceprzewodniczący RN
BNPPPL - Wiceprzewodniczący RN
Jarosz Sławomir Członek RN 2010-06-18 ABSINV - Prezes Zarządu
INBOOK - Prezes Zarządu
POLARISI - Przewodniczący RN
ORION - Członek RN
PLJADLO - Członek RN
ECA - Członek RN
AIGAMES - Członek RN
Zając Piotr Członek RN 2015-06-30 -
Kniszner Magdalena Członek RN 2017-06-21 -
Buchowicz Patrycja Członek RN 2017-10-05 ATENDE - Przewodniczący RN
HOLLYWOO - Wiceprzewodniczący RN