5,8600 zł
0,69% 0,0400 zł
yarrl SA (YRL)

Informacje o spółce - YARRL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działa w branży technologii teleinformatycznych, automatyki budynkowej i bezpieczeństwa. . Szczególne miejsce w ofercie zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP, systemy call i contact center, systemy wideokonferencyjne oraz inne aplikacje biznesowe. Istotne są także usługi z zakresu projektowania, dostarczania i wdrażania zaawansowanych systemów, takich jak: systemy kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe, czy też wyspecjalizowane systemy automatyki budynkowej Spółka w ofercie posiada także narzędzie do zarządzania nieruchomościami.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stanisława Skarżyńskiego 14
Kod: 31-866
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 0122980511
Fax: +48 0122980512
Internet: www.yarrl.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: yarrl Spółka Akcyjna
Prezes: Połukord Sławomir
Sektor:
EKD: telekomunikacja
Liczba akcji: 6 956 279
Zatrudnienie:
  • 29 (2022r.) - spółka
  • 62 (2022r.) - grupa
Audytor: Firma Audytorska Interfin sp. z o.o.
NIP: 6772087174
KRS: 0000218370
EKD: 64,20
Ticker GPW: YRL
ISIN: PLUNMST00014

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 40 763 794,94 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 6 956 279 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 075 972
Liczba głosów na WZA: 8 042 279 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,58%
Kapitał akcyjny: 6 956 279,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 854 972
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,42%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Euvic SA 3 105 972 (44,64%) 3 105 972 (38,62%) 2023-10-04 EON, CPD,
Euvic IT SA 400 000 (5,75%) 800 000 (9,94%) 2023-10-04 DTR,
Górski Artur ZWZ 320 000 (4,60%) 470 000 (5,84%) 2023-06-30 SNG, IMR, UNV, YBS, AVE, MRG, IMP, GTY, FTL, OXY, MTE, LXB, ECL, AIN, APC, COS, TRX, OUT, MRH,
Imperio ASI SA 250 000 (3,59%) 479 000 (5,95%) 2022-10-24 DES, C2A, KOP, AIN, OUT, MFD,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-09-17 886 000
886 000,00
1,00 1,00 886 000
886 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-10-01
seria B 2005-08-23 200 000
1,00 1 086 000
1 086 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-23
seria C 2005-08-23 200 000
1,00 1 286 000
1 286 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-08
2005-09-23
2006-10-06
seria D - DM BOŚ SA 2005-12-15 200 000
1,00 1 486 000
1 486 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-08
2005-12-22
2006-10-06
seria E - subskrypcja publiczna 2006-04-25 1 200 000
14 400 000,00
1,00 12,00 2 686 000
2 686 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-08
2006-09-25
2006-10-06
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D 2010-06-18 49 500
1,00 2 735 500
2 735 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-24
seria G - prawo poboru 5:1 2022-06-22 547 000
2 002 020,00
1,00 3,66
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - połączeniowa połączenie z pTAG sp. z o.o. 2023-06-30 4 220 779
25 999 998,64
1,00 6,16 6 956 279
6 956 279,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-10-02
zmiana firmy z Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA na yarrl SA 2023-11-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-12-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2020-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2018-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2017-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-03-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-03-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2013-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-08-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2012-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2012-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2010-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2009-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2009-08-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Połukord Sławomir Prezes Zarządu 2023-07-01 -
Piasecki Bartosz Wiceprezes Zarządu 2023-07-01 -
Żukowski Piotr Członek Zarządu 2023-08-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wolny Wojciech Przewodniczący RN 2022-05-11 EONET - Przewodniczący RN
MADKOM - Członek RN
DIGITREE - Członek RN
Ćwikliński Bartosz Członek RN 2022-05-11 -
Jedynak Artur Członek RN 2022-05-11 KBJSA - Prezes Zarządu
Jagniewski Rafał Członek RN 2022-10-26 EONET - Wiceprezes Zarządu
Kufel Jerzy Członek RN 2022-11-30 -