5,8600 zł
0,69% 0,0400 zł
yarrl SA (YRL)

Wyniki finansowe - YARRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 498 3 944 5 594 6 253
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -7 404 -830 83 418
Zysk (strata) brutto (tys.) -7 519 -999 -79 169
Zysk (strata) netto (tys.)* -8 699 -949 34 269
Amortyzacja (tys.) 145 86 86 224
EBITDA (tys.) -7 259 -744 169 642
Aktywa (tys.) 13 118 14 936 14 705 15 392
Kapitał własny (tys.)* 968 19 53 322
Liczba akcji (tys. szt.) 2 735,500 2 735,500 2 735,500 2 735,500
Zysk na akcję (zł) -3,180 -0,347 0,012 0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,354 0,007 0,019 0,118
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej