pb.pl

Wyniki finansowe - UNIMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 657 13 419 15 026 9 675
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 828 1 406 -598
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -61 799 1 229 -596
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -17 597 1 052 -590
Amortyzacja (tys. zł) 343 342 342 333
EBITDA (tys. zł) 358 1 170 1 748 -265
Aktywa (tys. zł) 24 192 26 936 28 433 26 522
Kapitał własny (tys. zł)* 11 989 12 586 13 602 13 012
Liczba akcji (tys. szt.) 2 735,500 2 735,500 2 735,500 2 735,500
Zysk na akcję (zł) -0,006 0,218 0,385 -0,216
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,383 4,601 4,972 4,757
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej