pb.pl
3,3200 zł
-0,90% -0,0300 zł
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (U2K)

Wyniki finansowe - UNIMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 100 9 721 8 828 6 683
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -128 -311 390 -422
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -209 -337 369 -424
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -250 -186 198 -545
Amortyzacja (tys. zł) 314 558 38 269
EBITDA (tys. zł) 186 247 428 -153
Aktywa (tys. zł) 26 874 27 835 21 913 22 011
Kapitał własny (tys. zł)* 12 762 12 172 12 370 11 825
Liczba akcji (tys. szt.) 2 735,500 2 735,500 2 735,500 2 735,500
Zysk na akcję (zł) -0,091 -0,068 0,072 -0,199
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,665 4,450 4,522 4,323
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej