5,6000 zł
-0,36% -0,0200 zł
01Cyberaton Proenergy SA (01C)

Informacje o spółce - 01CYBATON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się realizacją wszelkiego rodzaju projektów fotowoltaicznych poczynając od dużych instalacji deweloperskich, a kończąc na przydomowych mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Usługi realizowane są kompleksowo uwzględniając wsparcie przy uzyskaniu dofinansowania, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Twarda 4/133
Kod: 00-105
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.01cyberaton.pl
Email: biuro@01c.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: 01Cyberaton Proenergy SA
Prezes: Tabaka Roman
Sektor: energia odnawialna
EKD: wytwarzanie energii elektrycznej
Liczba akcji: 16 389 576
Zatrudnienie:
  • 0 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: KPW Audytor sp. z o.o.
NIP: 5252412727
KRS: 0000293918
EKD: 3511Z
Ticker GPW: 01C
ISIN: PLVCAOC00015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 91 781 625,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 16 389 576 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 742 509
Liczba głosów na WZA: 16 389 576 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,65%
Kapitał akcyjny: 131 116 608,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 742 509
Cena nominalna akcji: 8,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,35%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tabaka Roman 6 696 421 (40,86%) 6 696 421 (40,88%) 2020-11-16 -
Tabaka Joanna 3 709 829 (22,64%) 3 709 829 (22,65%) 2021-06-11 -
Skopowski Janusz ZWZ 1 336 259 (8,15%) 1 336 259 (8,16%) 2021-06-30 BPC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2007-10-16 5 000 000
250 000,00
0,05 0,05 5 000 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria B - subskrypcja prywatna 2007-10-16 2 500 000
125 000,00
0,05 0,05 7 500 000
375 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria C - subskrypcja prywatna 2007-10-16 2 000 000
180 000,00
0,05 0,09 9 500 000
475 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria D - subskrypcja prywatna 2007-10-16 500 000
75 000,00
0,05 0,15 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria E - subskrypcja prywatna 2007-10-16 1 200 000
240 000,00
0,05 0,20 11 200 000
560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2007-11-29
seria F - subskrypcja prywatna 2007-10-16 700 000
210 000,00
0,05 0,30 11 900 000
595 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2007-11-29
seria G - subskrypcja prywatna 2008-01-16 5 600 000
3 080 000,00
0,05 0,55 17 500 000
875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2005-05-25
seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A-D 2008-09-08 700 000
385 000,00
0,05 0,55
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2008-09-08 2 350 000
1 057 500,00
0,05 0,45 19 850 000
992 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-23
seria J - prawo poboru 1:1 2009-01-12 3 027 681
1 059 688,35
0,05 0,35 22 877 681
1 143 884,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-03
seria K - subskrypcja prywatna 2009-05-18 1 000
350,00
0,05 0,35 22 878 681
1 143 934,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-11
seria L - prawo poboru 2:1 2009-10-13 11 438 840
1 372 660,80
0,05 0,12 34 317 521
1 715 876,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-11
seria Ł - prawo poboru 1:1 2010-01-18 8 593 469
601 542,83
0,05 0,07 42 910 990
2 145 549,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-07
seria M - subskrypcja prywatna emisja nie została zarejestrowana 2010-07-12 4 400 000
220 000,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna emisja nie została zarejestrowana 2010-07-12 5 100 000
255 000,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2011-05-11 14 545 975
727 298,75
0,05 0,05 57 456 965
2 872 848,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-14
seria P - subskrypcja prywatna 2012-01-09 10 000 000
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - Skopowski sp.k. aport: ZCP Skopowski sk.k 2012-01-09 100 000 000
5 000 000,00
0,05 0,05 157 456 965
7 872 848,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-28
seria N - subskrypcja prywatna 2012-01-12 2 421 675
121 083,75
0,05 0,05 717 332 160
35 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-24
seria T - Skopowski sp.k. aport: ZCP Skopowski sk.k 2012-04-24 557 453 520
27 872 676,00
0,05 0,05 714 910 485
35 745 524,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-28
zmiana firmy z Victoria AOC SA na 01Cyberaton SA 2012-07-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-22
renumeracja akcji serie B-T na U 2012-07-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-22
scalenie akcji 160:1 2012-07-30
8,00 4 483 326
35 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-22
seria S - subskrypcja prywatna 2014-06-30 125 000
8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:20 2015-06-30
0,40 89 666 520
35 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-15
seria W - subskrypcja prywatna 2015-06-30 30 000 000
12 000 000,00
0,40 0,40 119 666 520
47 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-02
seria Z - subskrypcja prywatna 2015-11-19 67 000 000
26 800 000,00
0,40 0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 20:1 2018-06-28
8,00 5 983 326
47 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-14
seria V - subskrypcja prywatna 2020-09-29 6 696 421
53 571 368,00
8,00 8,00 12 679 747
101 437 976,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-16
zmiana firmy z 01Cyberaton SA na 01 Cyberaton Proenergy SA 2020-09-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-16
seria Y - subskrypcja prywatna 2020-12-17 3 709 829
29 678 632,00
8,00 8,00 16 389 576
131 116 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-28 Split 20:1
2018-12-27 Split 20:1
2015-11-25 Split 1:20
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-03-27 Split 160:1
2010-07-30 Prawo poboru 2:1
2010-01-25 Prawo poboru 1:1
2009-10-20 Prawo poboru 2:1
2009-01-21 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tabaka Roman Prezes Zarządu 2020-01-01 -
Aleksandrowicz Marzenna Członek Zarządu 2020-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Skopowski Janusz Przewodniczący RN 2020-08-31 -
Bugla Wacław Wiceprzewodniczący RN 2020-08-31 -
Tabaka Natalia Sekretarz RN 2020-08-31 -
Stachowicz Wojciech Członek RN 2020-08-31 -
Tabaka Mateusz Członek RN 2020-08-31 -
Stachowicz Agata Członek RN 2020-12-17 -