5,0400 zł
-6,32% -0,3400 zł
01Cyberaton Proenergy SA (01C)

Wyniki finansowe - 01CYBATON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 604 152 7 131 2 540
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 427 58 -1 956 356
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 436 58 -2 584 -180
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 436 58 -2 584 -180
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 162
EBITDA (tys. zł) 427 58 -1 956 518
Aktywa (tys. zł) 38 564 52 197 129 958 102 463
Kapitał własny (tys. zł)* 37 777 50 021 121 311 91 372
Liczba akcji (tys. szt.) 5 983,326 5 983,326 5 983,326 5 983,326
Zysk na akcję (zł) 0,073 0,010 -0,432 -0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,314 8,360 20,275 15,271
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej