pb.pl
0,5080 zł
2,01% 0,0100 zł
Devoran S.A. (DEV)

Informacje o spółce - DEVORAN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Fundusz inwestycyjny, którego celem jest wyszukiwanie i nabywanie podmiotów posiadających atrakcyjne aktywa, stabilną pozycję finansową bądź też bardzo dobre perspektywy rozwoju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stefana Okrzei 1 a
Kod: 03-715
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5480145
Fax: +48 22 5480001
Internet: www.devoran.pl
Email: office@devoran.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
AQUATECH 235 999 10,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Devoran SA
Prezes: Krzyżanowski Michał
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność agencji reklamowych
Liczba akcji: 23 524 829
Zatrudnienie:
  • 0 (2019r.) - spółka
  • 0 (2019r.) - grupa
Audytor: IAudit sp. z o.o.
NIP: 1132389774
KRS: 0000260376
EKD: 73,11
Ticker GPW: DEV
ISIN: PLVGUAR00011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 950 613,132 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 23 524 829 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 508 248
Liczba głosów na WZA: 23 603 679 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,16%
Kapitał akcyjny: 7 057 448,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 508 248
Cena nominalna akcji: 0,30 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,04%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 63,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Carom sp. z o.o. 7 308 248 (31,07%) 7 308 248 (30,96%) 2021-05-12 BSA, AQT,
Kiciński Paweł 1 200 000 (5,09%) 1 200 000 (5,08%) 2021-03-25 LCN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria J 26 500 000
0,10 77 770 000
7 777 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-02
konwersja obligacji zamiennych seria H 3 500 000
0,10 51 270 000
5 127 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-04
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-06-29 394 250
788 500,00
2,00 2,00 394 250
788 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-25
seria B - subskrypcja prywatna 2006-08-31 250 000
500 000,00
2,00 2,00 644 250
1 288 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-19
seria D - prawo poboru 2007-03-19 100 000
200 000,00
2,00 2,00 994 250
1 988 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-24
seria C - prawo poboru 2007-03-19 250 000
500 000,00
2,00 2,00 894 250
1 788 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-24
seria F - oferta menedżerska 2007-05-09 700 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:20 2007-05-09
0,10 19 885 000
1 988 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-15
seria E - subskrypcja prywatna 2007-11-15 1 000 000
0,10 20 885 000
2 088 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-09
seria G - prawo poboru 1:1 2008-04-14 20 885 000
3 132 750,00
0,10 0,15 41 770 000
4 177 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-10
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2009-03-31 6 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2009-06-24 6 000 000
0,10 47 770 000
4 777 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-11
seria J - subskrypcja prywatna 2009-10-20 26 500 000
3 710 000,00
0,10 0,14
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2011-05-09 16 000 000
0,10 93 770 000
9 377 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-30
seria L - Lermacter Ltd. 2012-04-30 342 590 000
34 259 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny SA na Devoran SA 2013-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-04
scalenie akcji 100:1 2013-10-21
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2013-10-21
0,25
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 100:1 2014-05-07
10,00 937 700
9 377 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-10
renominacja akcji 2015-03-02
0,30 937 700
281 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-03
seria L - prawo poboru 1:9 2015-08-05 8 353 526
2 506 057,80
0,30 0,30 9 291 226
2 787 367,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-14
seria M - prawo poboru 1:3 2016-06-30 14 233 603
4 270 080,90
0,30 0,30 23 524 829
7 057 448,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-20
zmiana firmy z Devoran SA na FutureBlockchain SA 2018-02-16

KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:3 2020-10-21
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Devoran SA na Energiale SA 2020-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:3 2021-04-30
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Devoran SA na Devo Energy SA 2021-04-30

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-28 Prawo poboru 1:3
2015-09-07 Prawo poboru 1:9
2014-07-07 Split 100:1
2008-05-15 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Krzyżanowski Michał Prezes Zarządu 2021-04-30 SATIS - Przewodniczący RN
PMPG - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wrona Andrzej Przewodniczący RN 2021-04-30 SATIS - Prezes Zarządu
Kiciński Paweł Wiceprzewodniczący RN 2021-04-30 -
Gołębiowska Natalia Sekretarz RN 2021-04-30 SATIS - Sekretarz RN
BIOERG - Członek RN
UNITED - Członek RN
Graboś Radosław Członek RN 2021-04-30 SATIS - Wiceprzewodniczący RN
BIOERG - Członek RN
UNITED - Członek RN
BRAS - Członek RN
Majtkowski Paweł Członek RN 2021-04-30 SATIS - Członek RN