pb.pl

ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT27

Wartość jednostki: 121,83 zł
Aktywa: 21 238 800 zł
Max 1R: 126,31 zł
Min 1R: 121,65 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Altus TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 121,75 0,07% 0,03%
7D 121,65 0,13% -0,17%
1M 122,79 -0,78% -0,30%
3M 122,98 -0,94% -0,91%
6M 123,54 -1,38% 0,58%
1R 125,98 -3,29% 0,53%
3L 118,01 3,24% 0,59%
YTD 124,53 -2,37% 0,14%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1052,41 zł 0,79%
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 109,16 zł -2,98%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 121,83 zł -3,29%