pb.pl
6,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 7 539 6 265 8 959 8 115
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 15 669 7 450 9 181 39 923
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 11 428 13 079 7 714 40 295
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 8 932 8 838 5 110 39 077
Amortyzacja (tys. euro) -15 687 152 -6 873 3 596
EBITDA (tys. euro) -18 7 602 2 308 43 519
Aktywa (tys. euro) 292 012 314 823 339 848 352 134
Kapitał własny (tys. euro)* 110 887 121 107 122 968 150 678
Liczba akcji (tys. szt.) 54 000,000 54 000,000 54 000,000 54 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,165 0,164 0,095 0,724
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,053 2,243 2,277 2,790
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej