pb.pl
0,3960 zł
-23,85% -0,1240 zł
Intercapital Property Development ADSIC (ICD)

Informacje o spółce - ICPD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedmiotem działalności jest inwestowanie w nabywanie nieruchomości i praw rzeczowych ograniczonych; rozwój nieruchomości własnych poprzez budownictwo i ulepszanie; sprzedaż nieruchomości; wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi oraz inna działalność związana z sekurytyzacją na rynku nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Aksakov 7a
Kod:
Miejscowość: Sofia
Kraj: Zagranica
Telefon: + 359 29801251
Fax: + 359 29806140
Internet: www.icpd.bg
Email: office@icpd.bg

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Intercapital Property Development ADSIC
Prezes:
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD:
Liczba akcji: 6 011 476
Zatrudnienie:
  • 44 (2014r.) - spółka
  • 29 (2014r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: ICD
ISIN: BG1100018057

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 380 544,496 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 6 011 476 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 113 929
Liczba głosów na WZA: 6 011 476 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,79%
Kapitał akcyjny: 6 011 476,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 113 929
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,21%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mutual Fund Invest Active wraz z Mutual Fund Invest Classic 1 261 208 (20,98%) 1 261 208 (20,98%) 2017-09-13 -
Stancioff, Nicolas Ivanov 550 728 (9,16%) 550 728 (9,16%) 2015-11-13 -
Lange Investments Ltd. 462 660 (7,69%) 462 660 (7,69%) 2010-09-30 -
Alpha Trading Ltd. 441 196 (7,34%) 441 196 (7,34%) 2017-09-13 -
Titan Services Ltd. 398 137 (6,62%) 398 137 (6,62%) 2011-03-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału 1 187 849
0,00
1,00 0,00 6 011 476
6 011 476,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-23
akcje założycielskie cena nominalna w BGN 2005-02-18 2 500 000
0,00
1,00 0,00 2 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-29
akcje zwykłe 2005-09-28 750 000
0,00
1,00 0,00 3 250 000
3 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-26
akcje zwykłe 2006-06-04 1 573 627
0,00
1,00 0,00 4 823 627
4 823 627,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-25
seria A cena nominalna w BGN 2011-01-17 9 017 214
27 051 642,00
1,00 3,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Klingov, Velichko Stoychev Członek Zarządu 2010-08-02 -
Lissitchkova, Rossitza Milkova Członek Zarządu 2010-08-02 -
Kostov, Ivaylo Krystev Członek Zarządu 2010-08-02 -
Hristova Chavdarova, Tsvetelina Członek Zarządu 2011-07-29 -
Chergilanov, Nikolay Stefanow Członek Zarządu 2014-03-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych