pb.pl
10,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
AS Silvano Fashion Group (SFG)

Wyniki finansowe - SILVANO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 378 13 820 16 444 14 547
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 810 2 322 4 739 3 029
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 896 4 244 5 067 3 328
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 938 3 098 3 824 2 370
Amortyzacja (tys. zł) 387 836 892 927
EBITDA (tys. zł) 2 197 3 158 5 631 3 956
Aktywa (tys. zł) 45 504 51 411 50 240 44 498
Kapitał własny (tys. zł)* 27 462 30 277 26 991 25 988
Liczba akcji (tys. szt.) 36 000,000 36 000,000 36 000,000 36 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,026 0,086 0,106 0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,763 0,841 0,750 0,722
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej