pb.pl
9,2500 zł
2,78% 0,2500 zł
NOVATURAS AB (NTU)

Wyniki finansowe - NOVATURAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 54 454 56 311 40 287 23 363
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 1 593 1 191 1 321 -254
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 1 441 1 032 1 193 -409
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 585 904 987 -353
Amortyzacja (tys. euro) 52 96 296 64
EBITDA (tys. euro) 1 645 1 287 1 617 -190
Aktywa (tys. euro) 51 384 55 966 49 388 54 971
Kapitał własny (tys. euro)* 15 845 16 808 20 154 15 120
Liczba akcji (tys. szt.) 7 807,000 7 807,000 7 807,000 7 807,000
Zysk na akcję (euro) 0,075 0,116 0,126 -0,045
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,030 2,153 2,582 1,937
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej