pb.pl
20,0000 zł
5,26% 1,0000 zł
NOVATURAS AB (NTU)

Wyniki finansowe - NOVATURAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 41 542 28 806 54 454 56 311
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 528 5 1 593 1 191
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -122 -162 1 441 1 032
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -235 -148 585 904
Amortyzacja (tys. euro) 71 76 54 96
EBITDA (tys. euro) 599 81 1 647 1 287
Aktywa (tys. euro) 47 840 60 390 51 384 55 966
Kapitał własny (tys. euro)* 14 367 15 176 15 845 16 808
Liczba akcji (tys. szt.) 7 807,000 7 807,000 7 807,000 7 807,000
Zysk na akcję (euro) -0,030 -0,019 0,075 0,116
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,840 1,944 2,030 2,153
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej