pb.pl
1,4900 zł
-0,67% -0,0100 zł
Orco Property Group SA (OPG)

Wyniki finansowe - ORCOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 11 308 7 583 7 770 6 809
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -1 253 3 009 8 281 3 351
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 25 201 17 649 53 941 -12 738
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 87 737 14 165 56 792 -14 152
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) -1 253 3 009 8 281 3 351
Aktywa (tys. euro) 3 192 868 3 618 336 4 182 411 4 302 187
Kapitał własny (tys. euro)* 868 866 882 903 948 406 932 059
Liczba akcji (tys. szt.) 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629
Zysk na akcję (euro) 0,067 0,011 0,043 -0,011
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,661 0,672 0,721 0,709
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej