pb.pl
53,4000 zł
-0,37% -0,2000 zł
Kernel Holding SA (KER)

Wyniki finansowe - KERNEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 541 436 789 402 1 140 304 1 114 859
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 52 635 6 267 82 091 111 287
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -20 666 -11 889 75 277 95 347
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -39 078 1 405 75 493 88 506
Amortyzacja (tys. euro) 20 483 20 096 18 440 18 037
EBITDA (tys. euro) 73 118 26 363 100 531 129 324
Aktywa (tys. euro) 2 339 499 2 210 514 2 345 469 2 555 648
Kapitał własny (tys. euro)* 1 157 244 1 170 733 1 176 882 1 253 687
Liczba akcji (tys. szt.) 81 941,230 81 941,230 81 941,230 81 941,230
Zysk na akcję (euro) -0,477 0,017 0,921 1,080
Wartość księgowa na akcję (euro) 14,123 14,287 14,363 15,300
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej