pb.pl
0,1200 zł
0,00% 0,0000 zł
Sadovaya Group SA (SGR)

Informacje o spółce - SADOVAYA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Czołowa ukraińska prywatna spółka surowcowa skupiona w branży węglowej. Grupa specjalizuje się w wydobyciu i przetwarzaniu węgla, odpadów powęglowych oraz obrocie węglem. Spółka posiada dwie kopalnie w Donbasie.

Dane teleadresowe

Ulica: 13, rue Joseph Junck
Kod: L-1839
Miejscowość: Luksemburg
Kraj: Polska
Telefon: +380 644252552
Fax: +380 644255558
Internet: www.sadovayagroup.com
Email: info@sadovayagroup.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Sadovaya Group SA
Prezes: Synyanskyy Sergiy
Sektor: górnictwo węgla
EKD:
Liczba akcji: 43 085 693
Zatrudnienie:
  • 139 (2016r.) - spółka
  • 1 746 (2011r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: 153489
EKD:
Ticker GPW: SGR
ISIN: LU0564351582

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 170 283,16 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 43 085 693 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 314 270
Liczba głosów na WZA: 43 085 693 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Kapitał akcyjny: 430 856,93 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 314 270
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Connektico Ventures Ltd. 32 314 270 (75,00%) 32 314 270 (75,00%) 2011-09-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe dane w EUR 310
31 000,00
100,00 100,00 310
310 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe 10 771 423
0,00
0,01 0,00 43 085 693
430 856,93
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-30
zmiana waluty ceny nominalnej z EUR na USD cena nominalna w USD 2010-11-09 0
0,00
0,01 0,00 4 314 270
43 142,70
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału cena nominalna w USD 2010-11-09 28 000 000
0,00
0,01 0,00 32 314 270
323 142,70
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Synyanskyy Sergiy Prezes Zarządu 2012-06-11 -
Tolstoukhov Olexandr Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2010-10-13 -
Stetsurin Sergiy Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2011-09-20 -
Guillet Pierre-Siffrein Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2009-05-31 -
Mestdagh Pierre Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2010-10-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych