pb.pl

Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MON13

Wartość jednostki: 100,09 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 104,30 zł
Min 1R: 98,62 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Money Makers TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 99,94 0,15% 0,00%
7D 99,91 0,18% 0,45%
1M 99,35 0,33% 1,73%
3M 100,47 -0,38% 0,17%
6M 99,57 0,52% 2,02%
1R -- 7,42%
3L -- 22,43%
YTD 101,33 -0,77% 1,00%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 117,85 zł 29,02%
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 192,04 zł 25,26%
AXA Selective Equity (AXA FIO) 181,81 zł 17,24%
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 142,37 zł 14,97%
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 146,64 zł 13,08%