pb.pl
24,5000 zł
-1,21% -0,3000 zł
Astarta Holding NV (AST)

Wyniki finansowe - ASTARTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 125 708 87 187 104 446 121 939
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 36 658 -1 872 -25 997 1 129
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 34 587 -23 223 -32 112 -4 920
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 33 548 -22 703 -35 660 -4 433
Amortyzacja (tys. euro) 10 105 9 835 10 794 12 478
EBITDA (tys. euro) 46 763 7 963 -15 203 13 607
Aktywa (tys. euro) 704 908 678 464 719 296 736 097
Kapitał własny (tys. euro)* 417 852 363 276 362 969 372 181
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (euro) 1,342 -0,908 -1,426 -0,177
Wartość księgowa na akcję (euro) 16,714 14,531 14,519 14,887
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej