pb.pl
16,5000 zł
-1,79% -0,3000 zł
Astarta Holding NV (AST)

Wyniki finansowe - ASTARTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 87 187 104 446 121 939 152 473
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -1 872 -25 997 1 129 36 865
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -23 223 -32 112 -4 920 34 815
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -22 703 -35 660 -4 433 34 704
Amortyzacja (tys. euro) 10 083 10 794 12 478 13 146
EBITDA (tys. euro) 8 211 -15 203 13 607 50 011
Aktywa (tys. euro) 678 464 719 296 736 097 748 442
Kapitał własny (tys. euro)* 363 276 362 969 372 181 417 190
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (euro) -0,908 -1,426 -0,177 1,388
Wartość księgowa na akcję (euro) 14,531 14,519 14,887 16,688
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej