pb.pl

PKO Skarbowy (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS05

Wartość jednostki: 2 165,97 zł
Aktywa: 9 754 380 000 zł
Max 1R: 2 165,97 zł
Min 1R: 2 092,42 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 2165,35 0,03% 0,01%
7D 2163,28 0,12% 0,03%
1M 2157,49 0,39% 0,23%
3M 2148,57 0,81% 0,71%
6M 2138,05 1,35% 1,24%
1R 2092,43 3,51% 2,87%
3L 2044,84 5,92% 3,73%
YTD 2093,30 3,30% 2,65%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 216,51 zł 4,48%
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 107,22 zł 4,44%
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,81 zł 4,43%
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 253,51 zł 4,36%
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1146,92 zł 4,20%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRobert Florczykowski
Jacek Lichocki
Remigiusz Nawrat
Michał Rabiega
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Rafał Walczak
Robert Wasiak
Łukasz Witkowski
Marcin Zięba