550,0000 zł
0,36% 2,0000 zł
11 bit studios SA (11B)

Wyniki finansowe - 11BIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 907 5 797 2 733 7 750
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 370 2 555 -672 5 272
Zysk (strata) brutto (tys.) -857 1 476 -1 001 4 913
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 053 1 464 -830 3 977
Amortyzacja (tys.) 486 453 408 368
EBITDA (tys.) 856 3 008 -264 5 640
Aktywa (tys.) 42 992 45 053 44 481 48 650
Kapitał własny (tys.)* 41 060 43 076 42 246 46 223
Liczba akcji (tys. szt.) 2 217,199 2 287,199 2 287,199 2 287,199
Zysk na akcję (zł) -0,475 0,640 -0,363 1,739
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,519 18,834 18,471 20,209
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej