pb.pl
32,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Informacje o spółce - ASSECOBS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich branży, wielkości i specyfiki. W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Spółka stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, mobilne systemy raportujące (klasy SFA), systemy faktoringowe, oprogramowanie dla MSP.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Konrada Wallenroda 4c
Kod: 20-607
Miejscowość: Lublin
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 7458888
Fax: +48 81 7458642
Internet: www.assecobs.pl
Email: info@assecobs.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MCLOGIC 1 729 283 91,56%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Asseco Business Solutions SA
Prezes: Barczentewicz, Wojciech Juliusz
Sektor: oprogramowanie
EKD: doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Liczba akcji: 33 418 193
Zatrudnienie:
  • 642 (2017r.) - spółka
  • 895 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5222612717
KRS: 0000028257
EKD: 72,20
Ticker GPW: ABS
ISIN: PLABS0000018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 089 433 091,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 33 418 193 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 605 520
Liczba głosów na WZA: 33 418 193 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,63%
Kapitał akcyjny: 167 090 965,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 605 520
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 15 528 570 (46,47%) 15 528 570 (46,47%) 2016-12-19 -
MetLife PTE SA portfel 4 550 116 (13,61%) 4 550 116 (13,61%) 2018-12-31 JCA, CPG, CMP,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 526 834 (10,55%) 3 526 834 (10,55%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ACP, DVL, ABE, APT, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy na Asseco Business Solutions SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie jako Incenti SA 2001-05-18 5 000 000
0,00
10,00 0,00 5 000 000
50 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2001-07-17
2007-11-19
seria B - połączeniowa udziałowcy: Safo sp. z o.o., Softlab sp. z o.o., Softlab Trade sp. z o.o., Wa-Pro sp. z o.o. 2007-05-21 6 506 957
91 097 398,00
10,00 14,00 11 506 957
115 069 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-07-01
split 1:2 2007-07-02 0
0,00
5,00 0,00 23 013 914
115 069 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2007-07-02 5 600 000
61 600 000,00
5,00 11,00 28 613 914
143 069 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-11-27
2007-12-12
seria D - akcjonariusze ANICA SYSTEM SA 2008-04-22 4 804 279
57 651 348,00
5,00 12,00 33 418 193
167 090 965,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-30
2008-06-18
połączenie z Anica System Sa bez podwyższania kapitału 2009-02-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-04-01
połączenie z Macrologic SA bez podwyższania kapitału 2017-10-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2018-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2017-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2017-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2016-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2015-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2014-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2014-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2013-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2013-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2012-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2012-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2011-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2010-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2010-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2009-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2009-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Barczentewicz, Wojciech Juliusz Prezes Zarządu 2012-07-02 MACROSFT - Członek RN
Masłowski Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-10-09 ANICA - Wiceprezes Zarządu
MACROSFT - Członek RN
Enders Andreas Wiceprezes Zarządu 2015-01-01 -
Lizon Mariusz Członek Zarządu 2009-06-24 MACROSFT - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rutkowski Romuald Przewodniczący RN 2012-07-01 MACROSFT - Członek RN
Góral Adam Wiceprzewodniczący RN 2012-07-02 - Prezes Zarządu
ASSECOP - Prezes Zarządu
PROKOM - Prezes Zarządu
ASSECOSL - Przewodniczący RN
ABG - Przewodniczący RN
ASSECOSE - Wiceprzewodniczący RN
Pomianek Zbigniew Członek RN 2007-06-01 - Wiceprezes Zarządu
ASSECOP - Wiceprezes Zarządu
Klein Jozef Członek RN 2017-04-20 ASSECOSL - Prezes Zarządu
ASSECOSE - Przewodniczący RN
Stępniak Piotr Członek RN 2017-06-01 KRUKSA - Przewodniczący RN
EFL - Członek RN
ATMG - Członek RN
MAGELLAN - Członek RN
PAK - Członek RN