pb.pl
42,6000 zł
-3,18% -1,4000 zł
AC SA (ACG)

Wyniki finansowe - ACAUTOGAZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 58 039 52 762 63 483 57 522
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 281 8 702 15 193 11 774
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 823 8 092 15 225 11 463
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 518 6 508 12 387 9 364
Amortyzacja (tys. zł) 2 345 2 570 2 753 2 804
EBITDA (tys. zł) 14 626 11 272 17 946 14 578
Aktywa (tys. zł) 161 444 166 433 181 463 189 681
Kapitał własny (tys. zł)* 105 304 111 812 126 926 98 276
Liczba akcji (tys. szt.) 9 717,133 9 717,133 9 878,783 9 878,783
Zysk na akcję (zł) 0,980 0,670 1,254 0,948
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,837 11,507 12,848 9,948
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej