pb.pl
3,1000 zł
-0,96% -0,0300 zł
ACTION SA (ACT)

Wyniki finansowe - ACTION

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 417 405 352 329 383 526 407 167
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 595 -1 456 -2 814 -4 102
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -8 929 -1 526 -2 798 -4 117
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -8 248 -1 540 -2 886 -4 109
Amortyzacja (tys. zł) 2 116 2 321 2 026 2 129
EBITDA (tys. zł) -6 479 865 -788 -1 973
Aktywa (tys. zł) 562 020 559 818 547 727 548 673
Kapitał własny (tys. zł)* 115 787 114 231 111 559 106 621
Liczba akcji (tys. szt.) 16 957,000 16 957,000 16 957,000 16 957,000
Zysk na akcję (zł) -0,486 -0,091 -0,170 -0,242
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,828 6,737 6,579 6,288
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej