pb.pl
4,9400 zł
-3,89% -0,2000 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Wyniki finansowe - ADIUVO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 401 384 413 580
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 823 -7 588 -1 641 -8 409
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -739 -7 914 -2 549 -6 041
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 266 -6 410 -2 011 -4 389
Amortyzacja (tys. zł) 285 286 199 192
EBITDA (tys. zł) 1 108 -7 302 -1 442 -8 217
Aktywa (tys. zł) 92 097 84 583 83 045 75 925
Kapitał własny (tys. zł)* 50 332 43 036 40 354 35 469
Liczba akcji (tys. szt.) 11 784,346 13 174,346 13 174,346 13 174,346
Zysk na akcję (zł) 0,023 -0,487 -0,153 -0,333
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,271 3,267 3,063 2,692
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej