pb.pl
6,9000 zł
3,60% 0,2400 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Wyniki finansowe - ADIUVO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 025 316 401 384
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 312 -7 834 823 -7 588
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 560 -10 262 -739 -7 914
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 694 -10 475 266 -6 410
Amortyzacja (tys. zł) 266 2 134 285 286
EBITDA (tys. zł) -5 046 -5 700 1 108 -7 302
Aktywa (tys. zł) 84 092 82 752 92 097 84 583
Kapitał własny (tys. zł)* 30 942 38 044 50 332 43 036
Liczba akcji (tys. szt.) 10 164,346 11 784,346 11 784,346 13 174,346
Zysk na akcję (zł) -0,462 -0,889 0,023 -0,487
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,044 3,228 4,271 3,267
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej