pb.pl
8,4000 zł
-4,55% -0,4000 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Wyniki finansowe - ADIUVO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 675 1 025 316 401
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 544 -5 312 -7 834 823
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 381 -6 560 -10 262 -739
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 613 -4 694 -10 475 266
Amortyzacja (tys. zł) 432 266 2 134 285
EBITDA (tys. zł) -5 112 -5 046 -5 700 1 108
Aktywa (tys. zł) 83 018 84 092 82 752 92 097
Kapitał własny (tys. zł)* 35 149 30 942 38 044 50 332
Liczba akcji (tys. szt.) 10 164,346 10 164,346 11 784,346 11 784,346
Zysk na akcję (zł) -0,159 -0,462 -0,889 0,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,458 3,044 3,228 4,271
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej