pb.pl
0,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)

Wyniki finansowe - ARI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 130 525 109 268
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -183 126 -739 -228
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -198 117 -823 -231
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -198 117 -824 -231
Amortyzacja (tys. zł) 8 8 21 0
EBITDA (tys. zł) -175 134 -718 -228
Aktywa (tys. zł) 8 045 7 929 10 954 11 386
Kapitał własny (tys. zł)* 3 731 3 848 9 438 9 207
Liczba akcji (tys. szt.) 8 371,444 24 256,197 24 256,197 24 256,197
Zysk na akcję (zł) -0,024 0,005 -0,034 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,446 0,159 0,389 0,380
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej