pb.pl
16,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 104 019 112 729 214 280 99 393
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 502 6 458 44 772 1 623
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 510 6 235 44 450 1 264
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 410 2 580 28 987 -224
Amortyzacja (tys. zł) 3 138 3 187 3 498 3 185
EBITDA (tys. zł) 7 640 9 645 48 270 4 808
Aktywa (tys. zł) 450 609 474 197 561 653 457 556
Kapitał własny (tys. zł)* 264 883 266 514 278 570 277 464
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) 0,096 0,102 1,150 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,508 10,573 11,051 11,008
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej