pb.pl
19,0000 zł
0,53% 0,1000 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 214 280 99 393 126 014 125 194
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 44 772 1 623 2 859 8 363
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 44 450 1 264 2 491 7 458
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 28 987 -224 1 612 3 682
Amortyzacja (tys. zł) 3 498 3 185 3 177 4 565
EBITDA (tys. zł) 48 270 4 808 6 036 12 928
Aktywa (tys. zł) 561 653 457 556 488 214 549 774
Kapitał własny (tys. zł)* 278 570 277 464 278 965 283 837
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) 1,150 -0,009 0,064 0,146
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,051 11,008 11,067 11,260
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej