pb.pl
16,6000 zł
0,91% 0,1500 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 112 729 214 280 99 393 126 014
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 458 44 772 1 623 2 859
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 235 44 450 1 264 2 491
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 580 28 987 -224 1 612
Amortyzacja (tys. zł) 3 187 3 498 3 185 3 177
EBITDA (tys. zł) 9 645 48 270 4 808 6 036
Aktywa (tys. zł) 474 197 561 653 457 556 488 214
Kapitał własny (tys. zł)* 266 514 278 570 277 464 278 965
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) 0,102 1,150 -0,009 0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,573 11,051 11,008 11,067
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej