pb.pl
143,2000 zł
-0,28% -0,4000 zł
Amica Wronki SA (AMC)

Wyniki finansowe - AMICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 835 294 679 654 701 841 807 541
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 453 29 993 31 409 47 509
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 47 951 25 557 27 161 41 010
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 38 499 13 320 24 750 32 500
Amortyzacja (tys. zł) 13 534 13 035 13 431 14 150
EBITDA (tys. zł) 65 987 43 028 44 840 61 659
Aktywa (tys. zł) 1 827 944 1 882 422 1 885 884 2 039 638
Kapitał własny (tys. zł)* 834 138 882 035 845 689 886 549
Liczba akcji (tys. szt.) 7 775,273 7 775,273 7 775,273 7 775,273
Zysk na akcję (zł) 4,951 1,713 3,183 4,180
Wartość księgowa na akcję (zł) 107,281 113,441 108,766 114,022
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej