pb.pl
2,2600 zł
1,80% 0,0400 zł
Polaris IT Group SA (PIT)

Wyniki finansowe - POLARISIT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 283 227 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -31 178 177 -88
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -32 179 178 -86
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -32 179 168 -86
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -31 178 177 -88
Aktywa (tys. zł) 85 232 411 317
Kapitał własny (tys. zł)* 1 180 348 262
Liczba akcji (tys. szt.) 15 600,000 15 600,000 15 600,000 3 120,000
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,011 0,011 -0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 0,012 0,022 0,084
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej