pb.pl
1,2000 zł
-4,00% -0,0500 zł
Apanet S.A. (APA)

Wyniki finansowe - APANET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 697 1 774 676 761
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -159 638 -23 40
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -183 637 13 39
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -222 618 15 35
Amortyzacja (tys. zł) 1 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -158 638 -23 40
Aktywa (tys. zł) 1 574 1 879 1 851 2 107
Kapitał własny (tys. zł)* 356 592 608 643
Liczba akcji (tys. szt.) 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000
Zysk na akcję (zł) -0,068 0,190 0,005 0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,110 0,182 0,187 0,198
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej