pb.pl
10,5000 zł
1,94% 0,2000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 133 25 620 28 044 28 916
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 935 4 862 5 536 3 078
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 077 5 025 5 353 3 137
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 242 4 110 4 284 2 691
Amortyzacja (tys. zł) 1 695 1 726 1 792 1 912
EBITDA (tys. zł) 5 630 6 588 7 328 4 990
Aktywa (tys. zł) 167 099 173 299 171 705 174 457
Kapitał własny (tys. zł)* 153 580 153 795 155 064 158 511
Liczba akcji (tys. szt.) 13 129,870 13 129,870 12 592,700 12 592,700
Zysk na akcję (zł) 0,247 0,313 0,340 0,214
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,697 11,713 12,314 12,588
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej