pb.pl
10,90 zł
0,00% 0,00 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 600 29 498 23 133 25 620
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 775 4 725 3 935 4 862
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 845 4 558 4 077 5 025
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 175 9 169 3 242 4 110
Amortyzacja (tys. zł) 1 726 1 693 1 695 1 726
EBITDA (tys. zł) 6 501 6 418 5 630 6 588
Aktywa (tys. zł) 159 434 160 711 167 099 173 299
Kapitał własny (tys. zł)* 147 112 148 860 153 580 153 795
Liczba akcji (tys. szt.) 13 129,870 13 129,870 13 129,870 13 129,870
Zysk na akcję (zł) 0,318 0,698 0,247 0,313
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,204 11,338 11,697 11,713
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej