pb.pl
12,40 zł
-0,80% -0,10 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 230 25 600 29 498 23 133
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 437 4 775 4 725 3 935
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 374 4 845 4 558 4 077
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 769 4 175 9 169 3 242
Amortyzacja (tys. zł) 1 713 1 726 1 693 1 695
EBITDA (tys. zł) 6 150 6 501 6 418 5 630
Aktywa (tys. zł) 159 467 159 434 160 711 167 099
Kapitał własny (tys. zł)* 142 372 147 112 148 860 153 580
Liczba akcji (tys. szt.) 13 129,870 13 129,870 13 129,870 13 129,870
Zysk na akcję (zł) 0,287 0,318 0,698 0,247
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,843 11,204 11,338 11,697
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej