pb.pl
3,56 zł
-0,84% -0,03 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 739 951 789 731 792 431 812 371
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -20 418 47 197 45 454 59 459
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -25 723 39 942 31 689 52 741
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 312 15 834 4 069 25 321
Amortyzacja (tys. zł) 30 208 23 990 21 316 23 065
EBITDA (tys. zł) 9 790 71 187 66 770 82 524
Aktywa (tys. zł) 1 900 325 1 932 532 2 034 263 2 131 437
Kapitał własny (tys. zł)* 559 741 570 484 586 133 606 565
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) -0,207 0,229 0,059 0,365
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,078 8,234 8,459 8,754
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej