pb.pl
4,0900 zł
4,07% 0,1600 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 768 637 820 572 762 517 794 364
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -19 485 59 070 69 876 50 602
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -28 544 51 836 59 873 42 392
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -37 878 14 252 31 644 26 317
Amortyzacja (tys. zł) 24 527 23 307 20 652 20 910
EBITDA (tys. zł) 5 042 82 377 90 528 71 512
Aktywa (tys. zł) 2 156 174 2 122 045 2 117 105 2 155 512
Kapitał własny (tys. zł)* 576 643 562 814 586 057 617 662
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) -0,547 0,206 0,457 0,380
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,322 8,123 8,458 8,914
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej