pb.pl
3,84 zł
-2,78% -0,11 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 707 166 773 902 703 087 735 866
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 925 44 121 33 026 38 515
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -18 757 42 911 22 641 31 318
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 542 24 148 3 561 17 597
Amortyzacja (tys. zł) 32 437 31 377 31 535 32 265
EBITDA (tys. zł) 34 362 75 498 64 561 70 780
Aktywa (tys. zł) 1 770 081 1 706 908 1 692 704 1 930 327
Kapitał własny (tys. zł)* 530 028 531 124 535 131 569 559
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) 0,080 0,349 0,051 0,254
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,650 7,665 7,723 8,220
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej