pb.pl
4,04 zł
-1,70% -0,07 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 703 087 735 866 739 951 789 731
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 33 026 38 515 -6 107 47 197
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 22 641 31 318 -11 412 39 942
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 561 17 597 -8 586 15 834
Amortyzacja (tys. zł) 36 510 32 265 15 896 23 990
EBITDA (tys. zł) 69 536 70 780 9 789 71 187
Aktywa (tys. zł) 1 692 704 1 930 327 1 900 325 1 932 532
Kapitał własny (tys. zł)* 535 131 569 559 559 741 570 484
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) 0,051 0,254 -0,124 0,229
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,723 8,220 8,078 8,234
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej