pb.pl
3,5600 zł
-1,66% -0,0600 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe - ATENDE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 82 832 74 112 73 006 58 475
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 663 2 204 117 40
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 428 1 451 257 -1 048
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 333 1 228 -386 -1 400
Amortyzacja (tys. zł) 2 103 3 516 3 122 3 956
EBITDA (tys. zł) 12 766 5 720 3 239 3 996
Aktywa (tys. zł) 210 017 226 099 214 976 190 779
Kapitał własny (tys. zł)* 73 772 75 001 66 619 65 227
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,202 0,034 -0,011 -0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,030 2,064 1,833 1,795
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej