pb.pl
1,9700 zł
-8,37% -0,1800 zł
Atrem SA (ATR)

Wyniki finansowe - ATREM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 574 40 910 28 013 33 011
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 125 913 -1 835 -1 755
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 323 -356 -1 985 -1 977
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 038 -487 -2 207 -2 048
Amortyzacja (tys. zł) 561 366 534 529
EBITDA (tys. zł) -1 564 1 279 -1 301 -1 226
Aktywa (tys. zł) 85 508 82 812 83 982 78 572
Kapitał własny (tys. zł)* 42 915 42 429 40 222 33 362
Liczba akcji (tys. szt.) 9 230,079 9 230,079 9 230,079 9 230,079
Zysk na akcję (zł) -0,221 -0,053 -0,239 -0,222
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,649 4,597 4,358 3,614
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej