pb.pl
2,3400 zł
0,00% 0,0000 zł
Aztec International SA (AZC)

Wyniki finansowe - AZTEC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 394 5 489 5 728 9 189
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 607 23 108 876
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 678 42 99 791
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 544 35 53 608
Amortyzacja (tys. zł) 157 117 108 88
EBITDA (tys. zł) -1 450 140 216 964
Aktywa (tys. zł) 20 114 20 551 20 965 21 638
Kapitał własny (tys. zł)* 14 316 14 466 14 374 15 089
Liczba akcji (tys. szt.) 3 414,667 3 414,667 3 414,667 3 414,667
Zysk na akcję (zł) -0,452 0,010 0,016 0,178
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,192 4,236 4,209 4,419
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej