pb.pl
1,3300 zł
0,00% 0,0000 zł
Aztec International SA (AZC)

Wyniki finansowe - AZTEC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 203 4 394 5 489 5 728
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 763 -1 607 23 108
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 737 -1 678 42 99
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 046 -1 544 35 53
Amortyzacja (tys. zł) 107 157 117 108
EBITDA (tys. zł) 3 870 -1 450 140 216
Aktywa (tys. zł) 20 271 20 114 20 551 20 965
Kapitał własny (tys. zł)* 15 056 14 316 14 466 14 374
Liczba akcji (tys. szt.) 3 414,667 3 414,667 3 414,667 3 414,667
Zysk na akcję (zł) 0,892 -0,452 0,010 0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,409 4,192 4,236 4,209
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej