pb.pl
17,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
BEST SA (BST)

Wyniki finansowe - BEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 71 500 69 612 16 335 63 826
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 37 713 36 034 -24 265 22 472
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 27 791 29 427 -35 151 16 510
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 20 000 23 298 -43 496 12 047
Amortyzacja (tys. zł) 2 066 2 063 2 030 2 035
EBITDA (tys. zł) 39 779 38 097 -22 235 24 507
Aktywa (tys. zł) 1 278 859 1 293 872 1 244 868 1 247 693
Kapitał własny (tys. zł)* 488 656 511 972 472 345 484 241
Liczba akcji (tys. szt.) 23 014,829 23 014,829 23 014,829 23 014,829
Zysk na akcję (zł) 0,869 1,012 -1,890 0,523
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,232 22,245 20,524 21,040
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej