pb.pl
24,0000 zł
6,19% 1,4000 zł
BEST SA (BST)

Wyniki finansowe - BEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 254 64 721 71 500 69 612
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 885 35 218 37 713 36 034
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -18 395 26 076 27 791 29 427
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -15 356 -20 490 20 000 23 298
Amortyzacja (tys. zł) 1 528 2 058 2 066 2 063
EBITDA (tys. zł) -7 357 37 276 39 779 38 097
Aktywa (tys. zł) 1 283 348 1 254 137 1 278 859 1 293 872
Kapitał własny (tys. zł)* 450 558 471 232 488 656 511 972
Liczba akcji (tys. szt.) 23 014,829 23 014,829 23 014,829 23 014,829
Zysk na akcję (zł) -0,667 -0,890 0,869 1,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,577 20,475 21,232 22,245
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej