pb.pl
73,2000 zł
3,10% 2,2000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Wyniki finansowe - BNPPPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 930 361 1 035 086 1 059 509 1 053 372
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 229 315 251 853 256 554 259 542
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 969 850 1 138 819 1 139 914 1 159 886
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 24 746 237 739 283 234 169 525
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 40 879 161 601 217 060 114 762
Amortyzacja (tys. zł) 65 488 105 472 115 755 131 016
Aktywa (tys. zł) 109 022 519 108 845 223 106 544 101 107 555 619
Kapitał własny (tys. zł)* 10 559 813 10 686 003 10 923 686 11 046 676
Liczba akcji (tys. szt.) 147 418,918 147 418,918 147 418,918 147 418,918
Wartość księgowa na akcję (zł) 71,631 72,487 74,100 74,934
Zysk na akcję (zł) 0,277 1,096 1,472 0,778
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej