pb.pl
3,0220 zł
-1,56% -0,0480 zł
Bank Millennium SA (MIL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MILLENNIUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 792 938 940 169 963 892 927 731
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 221 297 238 271 238 789 247 669
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 825 099 972 023 955 413 921 515
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 234 516 268 664 99 489 77 798
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 173 657 200 140 26 969 18 129
Amortyzacja (tys. zł) 39 627 53 622 54 211 53 340
Aktywa (tys. zł) 93 670 305 97 914 135 98 055 942 101 930 807
Kapitał własny (tys. zł)* 8 704 197 8 921 436 8 941 519 9 015 496
Liczba akcji (tys. szt.) 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,175 7,354 7,371 7,432
Zysk na akcję (zł) 0,143 0,165 0,022 0,015
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej