pb.pl
4,96 zł
-0,60% -0,03 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 114 291 69 031 84 326 48 397
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 347 6 058 -1 784 -3 308
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 367 4 170 65 571 -2 882
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 427 2 189 66 111 -2 297
Amortyzacja (tys. zł) 8 053 8 002 8 383 6 552
EBITDA (tys. zł) 20 400 14 060 6 599 3 244
Aktywa (tys. zł) 1 141 973 1 117 866 1 144 658 1 071 649
Kapitał własny (tys. zł)* 788 813 788 132 818 275 816 265
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) 0,063 0,025 0,770 -0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,187 9,179 9,530 9,506
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej