pb.pl
4,2000 zł
-0,71% -0,0300 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 397 39 412 30 744 72 319
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 308 -53 379 -22 503 -97 528
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 882 -51 691 4 335 -96 652
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 297 -39 737 27 035 -87 492
Amortyzacja (tys. zł) 6 552 6 556 7 671 8 294
EBITDA (tys. zł) 3 244 -46 823 -14 832 -89 234
Aktywa (tys. zł) 1 071 649 1 010 026 1 033 714 907 168
Kapitał własny (tys. zł)* 816 265 712 793 735 988 626 586
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) -0,027 -0,463 0,315 -1,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,506 8,301 8,572 7,297
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej