pb.pl
5,86 zł
-0,85% -0,05 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 109 129 91 944 90 954 69 031
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 978 2 122 9 996 6 058
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 523 -2 813 1 271 4 170
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -449 -1 468 5 427 2 189
Amortyzacja (tys. zł) 8 322 8 049 8 053 8 002
EBITDA (tys. zł) 16 300 10 171 18 049 14 060
Aktywa (tys. zł) 1 168 249 1 154 921 1 141 973 1 117 866
Kapitał własny (tys. zł)* 792 635 789 028 788 813 788 132
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) -0,005 -0,017 0,063 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,231 9,189 9,187 9,179
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej