pb.pl
4,3900 zł
1,86% 0,0800 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 72 319 44 935 54 034 37 106
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -97 528 -1 836 -41 781 13 892
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -96 652 -6 391 -41 469 6 406
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -87 492 -7 338 -38 867 5 984
Amortyzacja (tys. zł) 8 294 8 227 8 089 8 221
EBITDA (tys. zł) -89 234 6 391 -33 692 22 113
Aktywa (tys. zł) 907 168 914 179 881 417 890 602
Kapitał własny (tys. zł)* 626 586 621 100 581 999 587 841
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) -1,019 -0,085 -0,453 0,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,297 7,234 6,778 6,846
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej