pb.pl
3,8300 zł
1,32% 0,0500 zł
Bumech SA (BMC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BUMECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 355 9 170 16 735 20 377
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 723 -22 681 9 1 722
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 861 -13 567 -700 1 944
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 889 -13 830 -699 1 886
Amortyzacja (tys. zł) 2 127 2 013 2 258 2 552
EBITDA (tys. zł) -1 596 -20 668 2 267 4 274
Aktywa (tys. zł) 123 220 112 514 112 099 118 857
Kapitał własny (tys. zł)* 20 603 7 258 6 555 29 413
Liczba akcji (tys. szt.) 14 763,705 14 763,705 6 446,644 12 420,354
Zysk na akcję (zł) -0,331 -0,937 -0,108 0,152
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,396 0,492 1,017 2,368
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej