pb.pl
950,0000 zł
-0,63% -6,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 339 561 357 703 377 803 380 196
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 50 624 31 889 37 890 55 901
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 59 525 20 835 50 083 38 168
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 40 884 16 246 39 915 26 848
Amortyzacja (tys. zł) 13 558 42 234 49 572 49 301
EBITDA (tys. zł) 64 182 74 123 87 462 105 202
Aktywa (tys. zł) 1 088 665 1 826 100 1 995 207 1 993 824
Kapitał własny (tys. zł)* 564 727 581 135 621 457 577 356
Liczba akcji (tys. szt.) 2 858,842 2 858,842 2 858,842 2 858,842
Zysk na akcję (zł) 14,301 5,683 13,962 9,391
Wartość księgowa na akcję (zł) 197,537 203,276 217,381 201,954
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej