pb.pl
442,0000 zł
0,23% 1,0000 zł
mBank S.A. (MBK)

Wyniki finansowe - MBANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 053 643 1 102 561 1 168 823 1 193 163
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 429 498 423 052 413 356 412 873
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 136 961 1 169 573 1 184 194 1 186 944
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 559 623 384 483 390 257 465 951
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 411 000 287 435 285 279 332 737
Amortyzacja (tys. zł) 77 091 69 626 73 722 78 887
Aktywa (tys. zł) 133 640 216 140 017 793 146 656 317 145 750 119
Kapitał własny (tys. zł)* 14 484 158 14 518 448 14 800 400 15 213 980
Liczba akcji (tys. szt.) 42 312,122 42 312,122 42 332,466 42 332,466
Wartość księgowa na akcję (zł) 342,317 343,127 349,623 359,393
Zysk na akcję (zł) 9,714 6,793 6,739 7,860
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej