pb.pl
432,2000 zł
-0,96% -4,2000 zł
mBank S.A. (MBK)

Wyniki finansowe - MBANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 102 561 1 168 823 1 193 163 1 200 843
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 423 052 413 356 412 873 400 652
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 169 573 1 184 194 1 186 944 1 265 033
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 384 483 390 257 465 951 290 830
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 287 435 285 279 332 737 164 001
Amortyzacja (tys. zł) 69 626 73 722 78 887 100 593
Aktywa (tys. zł) 140 017 793 146 656 317 145 750 119 150 818 659
Kapitał własny (tys. zł)* 14 518 448 14 800 400 15 213 980 15 311 027
Liczba akcji (tys. szt.) 42 312,122 42 332,466 42 332,466 42 332,466
Wartość księgowa na akcję (zł) 343,127 349,623 359,393 361,685
Zysk na akcję (zł) 6,793 6,739 7,860 3,874
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej