pb.pl
329,2000 zł
3,85% 12,2000 zł
mBank S.A. (MBK)

Wyniki finansowe - MBANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 168 823 1 193 163 1 200 843 1 263 592
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 413 356 412 873 400 652 412 441
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 184 194 1 186 944 1 265 033 1 330 806
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 390 257 465 951 290 830 418 404
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 285 279 332 737 164 001 331 644
Amortyzacja (tys. zł) 73 722 78 887 100 593 101 542
Aktywa (tys. zł) 146 656 317 145 750 119 150 818 659 152 433 213
Kapitał własny (tys. zł)* 14 800 400 15 213 980 15 311 027 15 679 158
Liczba akcji (tys. szt.) 42 332,466 42 332,466 42 332,466 42 332,466
Wartość księgowa na akcję (zł) 349,623 359,393 361,685 370,381
Zysk na akcję (zł) 6,739 7,860 3,874 7,834
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej