pb.pl
1,7520 zł
0,11% 0,0020 zł
Braster S.A. (BRA)

Wyniki finansowe - BRASTER

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 151 103 189 422
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 001 -5 112 -4 353 -4 466
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 332 -5 191 -4 718 -4 599
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 378 -5 152 -4 679 -4 577
Amortyzacja (tys. zł) 717 791 793 914
EBITDA (tys. zł) -4 284 -4 321 -3 560 -3 552
Aktywa (tys. zł) 66 909 63 081 57 842 54 528
Kapitał własny (tys. zł)* 43 419 38 267 33 592 29 015
Liczba akcji (tys. szt.) 9 168,574 9 168,574 9 168,574 9 168,574
Zysk na akcję (zł) -0,587 -0,562 -0,510 -0,499
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,736 4,174 3,664 3,165
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej