pb.pl
1,4440 zł
-0,55% -0,0080 zł
Braster S.A. (BRA)

Wyniki finansowe - BRASTER

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 103 189 422 176
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 112 -4 353 -4 466 -4 030
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 191 -4 718 -4 599 -4 420
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 152 -4 679 -4 577 -4 418
Amortyzacja (tys. zł) 791 793 914 824
EBITDA (tys. zł) -4 321 -3 560 -3 552 -3 206
Aktywa (tys. zł) 63 081 57 842 54 528 49 345
Kapitał własny (tys. zł)* 38 267 33 592 29 015 24 596
Liczba akcji (tys. szt.) 9 168,574 9 168,574 9 168,574 9 168,574
Zysk na akcję (zł) -0,562 -0,510 -0,499 -0,482
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,174 3,664 3,165 2,683
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej