pb.pl
0,7160 zł
1,56% 0,0110 zł
Braster S.A. (BRA)

Wyniki finansowe - BRASTER

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 189 422 176 221
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 353 -4 466 -4 030 -3 490
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 718 -4 599 -4 420 -3 390
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 679 -4 577 -4 418 -3 448
Amortyzacja (tys. zł) 793 914 824 824
EBITDA (tys. zł) -3 560 -3 552 -3 206 -2 666
Aktywa (tys. zł) 57 842 54 528 49 345 47 180
Kapitał własny (tys. zł)* 33 592 29 015 24 596 21 147
Liczba akcji (tys. szt.) 9 168,574 9 168,574 9 168,574 9 168,574
Zysk na akcję (zł) -0,510 -0,499 -0,482 -0,376
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,664 3,165 2,683 2,306
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej