pb.pl
4,1600 zł
0,00% 0,0000 zł
Boryszew SA (BRS)

Wyniki finansowe - BORYSZEW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 437 010 1 413 325 1 504 511 1 706 542
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 43 441 29 308 48 547 87 798
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 56 669 6 587 36 938 70 422
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 23 721 -27 111 15 564 37 310
Amortyzacja (tys. zł) 36 755 37 992 41 652 50 629
EBITDA (tys. zł) 80 196 67 300 90 199 138 427
Aktywa (tys. zł) 4 376 406 4 236 757 5 181 985 5 114 742
Kapitał własny (tys. zł)* 1 241 298 1 216 232 1 200 985 1 432 499
Liczba akcji (tys. szt.) 240 000,000 240 000,000 240 000,000 240 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,099 -0,113 0,065 0,155
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,172 5,068 5,004 5,969
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej