pb.pl
3,8500 zł
0,00% 0,0000 zł
Boryszew SA (BRS)

Wyniki finansowe - BORYSZEW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 622 551 1 626 678 1 437 010 1 413 325
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 75 118 81 736 43 441 29 308
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 64 977 74 819 56 669 6 587
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 37 710 37 030 23 721 -27 111
Amortyzacja (tys. zł) 35 559 38 602 36 755 37 992
EBITDA (tys. zł) 110 677 120 338 80 196 67 300
Aktywa (tys. zł) 4 270 613 4 339 227 4 376 406 4 236 757
Kapitał własny (tys. zł)* 1 160 748 1 206 079 1 241 298 1 216 232
Liczba akcji (tys. szt.) 240 000,000 240 000,000 240 000,000 240 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,157 0,154 0,099 -0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,836 5,025 5,172 5,068
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej