pb.pl
4,4750 zł
-0,33% -0,0150 zł
Boryszew SA (BRS)

Wyniki finansowe - BORYSZEW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 626 678 1 437 010 1 413 325 1 504 511
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 81 736 43 441 29 308 48 547
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 74 819 56 669 6 587 36 938
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 37 030 23 721 -27 111 15 564
Amortyzacja (tys. zł) 38 602 36 755 37 992 41 652
EBITDA (tys. zł) 120 338 80 196 67 300 90 199
Aktywa (tys. zł) 4 339 227 4 376 406 4 236 757 5 181 985
Kapitał własny (tys. zł)* 1 206 079 1 241 298 1 216 232 1 200 985
Liczba akcji (tys. szt.) 240 000,000 240 000,000 240 000,000 240 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,154 0,099 -0,113 0,065
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,025 5,172 5,068 5,004
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej