pb.pl
10,7800 zł
0,00% 0,0000 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 489 27 648 36 192 25 010
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 769 -11 -235 548
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 670 -21 -376 517
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 531 -26 -313 399
Amortyzacja (tys. zł) 379 430 432 393
EBITDA (tys. zł) 1 148 419 197 941
Aktywa (tys. zł) 57 759 52 931 48 535 52 655
Kapitał własny (tys. zł)* 21 063 21 037 19 209 19 608
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,263 -0,013 -0,155 0,198
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,427 10,414 9,509 9,707
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej