pb.pl
9,1900 zł
-2,65% -0,2500 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 010 17 906 21 993 27 090
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 548 1 354 102 -845
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 517 1 329 69 -837
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 399 1 071 32 -666
Amortyzacja (tys. zł) 393 366 446 455
EBITDA (tys. zł) 941 1 720 548 -390
Aktywa (tys. zł) 52 655 40 279 40 757 46 406
Kapitał własny (tys. zł)* 19 608 20 679 20 711 19 439
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,198 0,530 0,016 -0,330
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,707 10,237 10,253 9,623
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej