pb.pl
296,0000 zł
-0,27% -0,8000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 805 709 1 982 843 2 081 699 2 116 449
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 623 931 620 256 629 803 661 065
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 013 561 2 059 691 2 210 196 2 334 979
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 773 403 1 044 638 615 870 887 663
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 495 448 796 088 350 687 607 214
Amortyzacja (tys. zł) 82 093 88 975 152 581 157 218
Aktywa (tys. zł) 177 399 883 205 852 860 208 266 363 205 826 460
Kapitał własny (tys. zł)* 23 057 026 25 104 027 25 464 252 24 202 134
Liczba akcji (tys. szt.) 99 333,481 102 088,305 102 088,305 102 088,305
Wartość księgowa na akcję (zł) 232,117 245,905 249,434 237,071
Zysk na akcję (zł) 4,988 7,798 3,435 5,948
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej