pb.pl
374,00 zł
0,54% 2,00 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 684 729 1 688 501 1 736 743 1 805 709
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 655 957 617 725 664 660 623 931
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 957 928 1 924 833 2 084 192 2 013 561
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 839 919 712 684 895 427 773 403
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 548 991 438 734 634 952 495 448
Amortyzacja (tys. zł) 84 657 82 536 79 866 82 093
Aktywa (tys. zł) 152 674 444 157 556 422 168 517 212 177 399 883
Kapitał własny (tys. zł)* 21 907 220 22 234 904 22 577 440 23 057 026
Liczba akcji (tys. szt.) 99 234,534 99 234,534 99 234,534 99 333,481
Wartość księgowa na akcję (zł) 220,762 224,064 227,516 232,117
Zysk na akcję (zł) 5,532 4,421 6,398 4,988
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej