pb.pl
372,60 zł
1,47% 5,40 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 663 808 1 684 729 1 688 501 1 736 743
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 667 457 655 957 617 725 664 660
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 928 112 1 957 928 1 924 833 2 084 192
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 821 278 839 919 712 684 895 427
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 559 908 548 991 438 734 634 952
Amortyzacja (tys. zł) 82 167 84 657 82 536 79 866
Aktywa (tys. zł) 150 424 368 152 674 444 157 556 422 168 517 212
Kapitał własny (tys. zł)* 21 294 117 21 907 220 22 234 904 22 577 440
Liczba akcji (tys. szt.) 99 234,534 99 234,534 99 234,534 99 234,534
Wartość księgowa na akcję (zł) 214,584 220,762 224,064 227,516
Zysk na akcję (zł) 5,642 5,532 4,421 6,398
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej