pb.pl
388,0000 zł
-0,46% -1,8000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 688 501 1 736 743 1 805 709 1 982 843
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 617 725 664 660 623 931 620 256
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 924 833 2 084 192 2 013 561 2 059 691
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 712 684 895 427 773 403 1 044 638
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 438 734 634 952 495 448 796 088
Amortyzacja (tys. zł) 82 536 79 866 82 093 88 975
Aktywa (tys. zł) 157 556 422 168 517 212 177 399 883 205 852 860
Kapitał własny (tys. zł)* 22 234 904 22 577 440 23 057 026 25 104 027
Liczba akcji (tys. szt.) 99 234,534 99 234,534 99 333,481 102 088,305
Wartość księgowa na akcję (zł) 224,064 227,516 232,117 245,905
Zysk na akcję (zł) 4,421 6,398 4,988 7,798
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej