pb.pl
0,1480 zł
2,78% 0,0040 zł
Biztech Konsulting S.A. (BTK)

Wyniki finansowe - BIZTECH

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 338 3 614 3 437 3 981
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 106 99 115 123
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 86 75 100 107
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 65 58 79 86
Amortyzacja (tys. zł) 42 40 40 40
EBITDA (tys. zł) 148 139 155 163
Aktywa (tys. zł) 6 385 6 762 6 344 5 999
Kapitał własny (tys. zł)* 3 247 3 305 3 383 3 469
Liczba akcji (tys. szt.) 25 333,333 25 333,333 25 333,333 25 333,333
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,002 0,003 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,128 0,130 0,134 0,137
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej