pb.pl
212,6000 zł
-0,65% -1,4000 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 694 100 1 332 300 1 247 700 1 451 600
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -119 500 242 300 5 300 244 300
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -137 800 212 900 -29 700 210 900
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -145 700 204 200 -41 700 45 500
Amortyzacja (tys. zł) 136 200 143 200 155 000 168 000
EBITDA (tys. zł) 16 700 385 500 160 300 412 300
Aktywa (tys. zł) 5 723 000 6 948 700 6 777 900 6 736 000
Kapitał własny (tys. zł)* 965 700 1 037 600 999 200 1 020 900
Liczba akcji (tys. szt.) 41 164,000 41 164,000 41 164,000 41 168,000
Zysk na akcję (zł) -3,540 4,961 -1,013 1,105
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,460 25,206 24,274 24,798
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej