pb.pl
159,0000 zł
3,05% 4,7000 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 332 300 1 247 700 1 451 600 1 038 600
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 242 300 5 300 244 300 -148 600
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 212 900 -29 700 210 900 -174 800
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 204 200 -41 700 45 500 -152 600
Amortyzacja (tys. zł) 143 200 155 000 168 000 167 200
EBITDA (tys. zł) 385 500 160 300 412 300 18 600
Aktywa (tys. zł) 6 948 700 6 777 900 6 736 000 6 920 300
Kapitał własny (tys. zł)* 1 037 600 999 200 1 020 900 871 000
Liczba akcji (tys. szt.) 41 164,000 41 164,000 41 168,000 41 168,000
Zysk na akcję (zł) 4,961 -1,013 1,105 -3,707
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,206 24,274 24,798 21,157
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej