pb.pl
184,80 zł
-0,43% -0,80 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 360 500 694 100 1 332 300 1 247 700
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 188 400 -119 500 242 300 5 300
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 162 800 -137 800 212 900 -29 700
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 143 200 -145 700 204 200 -41 700
Amortyzacja (tys. zł) 23 500 136 200 143 200 155 000
EBITDA (tys. zł) 211 900 16 700 385 500 160 300
Aktywa (tys. zł) 3 369 900 5 723 000 6 948 700 6 777 900
Kapitał własny (tys. zł)* 1 100 500 965 700 1 037 600 999 200
Liczba akcji (tys. szt.) 41 164,000 41 164,000 41 164,000 41 164,000
Zysk na akcję (zł) 3,479 -3,540 4,961 -1,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,735 23,460 25,206 24,274
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej