pb.pl
27,7000 zł
-0,43% -0,1200 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Wyniki finansowe - CYFRPLSAT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 735 000 3 002 000 2 791 600 2 923 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 396 500 419 400 491 200 522 500
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 303 100 307 600 374 600 355 400
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 226 100 70 900 291 900 263 600
Amortyzacja (tys. zł) 520 200 758 400 670 400 692 700
EBITDA (tys. zł) 916 700 1 177 800 1 161 600 1 215 200
Aktywa (tys. zł) 30 395 300 30 696 800 31 463 800 31 359 200
Kapitał własny (tys. zł)* 13 126 000 13 227 000 13 519 000 13 268 000
Liczba akcji (tys. szt.) 639 546,016 639 546,016 639 546,016 639 546,016
Zysk na akcję (zł) 0,354 0,111 0,456 0,412
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,524 20,682 21,138 20,746
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej