pb.pl
30,4400 zł
1,20% 0,3600 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Wyniki finansowe - CYFRPLSAT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 603 200 2 735 000 3 002 000 2 791 600
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 475 600 396 500 419 400 491 200
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 330 700 303 100 307 600 374 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 235 800 226 100 70 900 291 900
Amortyzacja (tys. zł) 528 900 520 200 758 400 670 400
EBITDA (tys. zł) 1 004 500 916 700 1 177 800 1 161 600
Aktywa (tys. zł) 29 751 600 30 395 300 30 696 800 31 463 800
Kapitał własny (tys. zł)* 12 899 700 13 126 000 13 227 000 13 519 000
Liczba akcji (tys. szt.) 639 546,016 639 546,016 639 546,016 639 546,016
Zysk na akcję (zł) 0,369 0,354 0,111 0,456
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,170 20,524 20,682 21,138
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej