pb.pl
26,1600 zł
0,54% 0,1400 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Wyniki finansowe - CYFRPLSAT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 345 900 2 603 200 2 735 000 3 002 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 435 500 475 600 396 500 419 400
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 364 700 330 700 303 100 307 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 300 800 235 800 226 100 70 900
Amortyzacja (tys. zł) 500 200 528 900 520 200 758 400
EBITDA (tys. zł) 935 700 1 004 500 916 700 1 177 800
Aktywa (tys. zł) 27 894 400 29 751 600 30 395 300 30 696 800
Kapitał własny (tys. zł)* 12 871 000 12 899 700 13 126 000 13 227 000
Liczba akcji (tys. szt.) 639 546,016 639 546,016 639 546,016 639 546,016
Zysk na akcję (zł) 0,470 0,369 0,354 0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,125 20,170 20,524 20,682
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej