pb.pl
7,8000 zł
11,43% 0,8000 zł
Cloud Technologies SA (CLD)

Wyniki finansowe - CLOUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 462 8 410 9 670 12 063
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 364 -1 666 -1 269 -598
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 048 -1 920 -1 599 116
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 017 -1 954 -1 611 128
Amortyzacja (tys. zł) 149 559 754 714
EBITDA (tys. zł) -1 215 -1 107 -515 116
Aktywa (tys. zł) 68 096 68 201 70 722 80 366
Kapitał własny (tys. zł)* 62 577 61 464 59 877 59 991
Liczba akcji (tys. szt.) 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000
Zysk na akcję (zł) -0,221 -0,425 -0,350 0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,604 13,362 13,017 13,041
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej