pb.pl
50,0000 zł
-0,20% -0,1000 zł
Celon Pharma SA (CLN)

Wyniki finansowe - CLNPHARMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 142 27 091 24 168 23 999
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 248 6 679 -247 1 616
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 687 7 101 75 1 731
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 267 6 490 1 671 2 133
Amortyzacja (tys. zł) 4 209 4 943 5 155 5 239
EBITDA (tys. zł) 14 457 11 622 4 908 6 855
Aktywa (tys. zł) 563 668 587 252 584 529 581 494
Kapitał własny (tys. zł)* 448 729 455 219 442 272 444 906
Liczba akcji (tys. szt.) 45 000,000 45 000,000 45 000,000 45 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,139 0,144 0,037 0,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,972 10,116 9,828 9,887
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej