pb.pl
62,6000 zł
2,29% 1,4000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe - COMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 158 411 153 013 246 649 121 283
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 374 10 237 5 271 4 358
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 18 984 5 864 -2 612 770
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 52 863 3 489 -717 485
Amortyzacja (tys. zł) 8 025 6 832 7 022 8 459
EBITDA (tys. zł) 29 399 17 069 12 293 12 817
Aktywa (tys. zł) 850 011 881 926 934 943 863 777
Kapitał własny (tys. zł)* 475 002 477 949 477 682 478 548
Liczba akcji (tys. szt.) 5 918,188 5 918,188 5 918,188 5 918,188
Zysk na akcję (zł) 8,932 0,590 -0,121 0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 80,261 80,759 80,714 80,861
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej